Mem Card, Flexscale 256GB PCI-e Accelerator II

SKU:
45E8999
This is a New IBM Mem Card, Flexscale 256GB PCI-e Accelerator II. Mem Card, Flexscale 256GB PCI-e Accelerator II 45E8999 45E8999