MegaRAID SAS storage controller (RAID) - SATA-600 / SAS - PCI

SKU:
9211-8i
This is a NEW MegaRAID 9211-8i SAS storage controller (RAID) - SATA-600 / SAS - PCI. MegaRAID SAS storage controller (RAID) - SATA-600 / SAS - PCI 9211-8i 9211-8i